VI nabór – Małe projekty – lista wybranych operacji

Dnia 23.11.2012 na posiedzeniu oceniającym oraz dnia 17.12.2012 na posiedzeniu odwoławczym Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w szóstym konkursie za rok 2012 (NAREW/MP/VI/2012) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Małe projekty”.

 

Poniżej listy wybranych i niewybranych operacji; Dokumenty z naboru zostały przekazane do odpowiedniej instytucji wdrażającej.