VI Podlaskie Targi Turystyczne: 18 – 20 marzec 2011

W dniach 18-20 marca 2011 roku nasze Stowarzyszenie wzięło udział w VI Podlaskich Targach Turystycznych odbywających się w Białymstoku w Hali Sportowej przy ul. Świerkowej 20 A. Podlaskie Targi Turystyczne to największa i kompleksowa impreza o charakterze turystycznym w północno – wschodniej części Polski

W dniach 18-20 marca 2011 roku nasze Stowarzyszenie wzięło udział w VI Podlaskich Targach Turystycznych odbywających się w Białymstoku w Hali Sportowej przy ul. Świerkowej 20 A. Podlaskie Targi Turystyczne to największa i kompleksowa impreza o charakterze turystycznym w północno – wschodniej części Polski. Targi są doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązania cennych kontaktów oraz prezentacji swojej oferty wśród chętnie odwiedzających targi mieszkańców Białegostoku, województwa podlaskiego oraz turystów z Polski i zagranicy. Imprezy o podobnym charakterze mają w naszym województwie już ponad 15-letnią tradycję i z roku na rok cieszą się w województwie coraz większą popularnością.

Podczas wydarzenia pracownice biura Stowarzyszenia informowały uczestników o założeniach PROW 2007-2013 Oś 4 Leader oraz promowały obszar objęty LSR – gminy: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelną, Tykocin, Wyszki oraz Narwiański Park Narodowy. Zainteresowanym osobom rozdawane były materiały promocyjne i informacyjne. Wśród dzieci (i nie tylko) największą atrakcją cieszyły się oferowane słodycze: cukierki – krówki i lizaki oraz kolorowe baloniki z logo Stowarzyszenia. Ciekawa dekoracja stoiska przyciągała uwagę zwiedzających. Dzięki dofinansowaniu uczestnictwa LGD w wydarzeniu ze środków unijnych możliwe było również zaprezentowanie lokalnych producentów i artystów – swoją twórczość na stoisku Stowarzyszenia prezentowała Pani Anna Sawicka z Turośni Kościelnej.