VIII nabór – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – lista ocenionych operacji

Dnia 23.11.2012 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ósmym konkursie za rok 2012 (NAREW/RD/VIII/2012) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Poniżej listy wybranych i niewybranych operacji; dokumenty z naboru zostały przekazane do odpowiedniej instytucji wdrażającej