Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 09 luty 2011

W dniu 09 lutego 2011 w siedzibie Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Zarządu w 2010,

zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2010 rok, uchwalono budżet na 2011 rok oraz zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi. W związku z zakończeniem kadencji zostali wybrani nowi członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w Zakładce MENU/Partnerstwo