Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 06 grudnia 2011 – Waniewo 11

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr Z/VI/08/11 z dnia 17 listopada 2011, zapraszam członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2011 roku (wtorek) o godzinie 16:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Eugeniusz Sokół – Waniewo 11. (w przypadku braku qworum drugi termin Walnego Zebrania Członków – godzina 17.00)

 

Porządek spotkania:

1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 09 lutego 2011.
3. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia i podjęcie Uchwał w sprawach:

a). zmiana sposobu kredytowania – rezygnacja z kredytu w Spółdzielczym Banku Rozwoju i zmiana na pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego.

b). przystąpienia do Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, do której przystępują wszystkie Lokalne Grupy Działania w województwie podlaskim.

c). przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikające z konieczności zmian w harmonogramie naboru wniosków (wszystkie działania).

4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Zebrania.