• Bez kategorii

Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 21 marca 2019r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 21 marca 2019 r. o godzinie 15.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Poniżej do pobrania materały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu

Załączniki: