Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 21 października 2013 roku (poniedziałek)

Zgodnie z Uchwałą nr Z/II/04/13 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 08 października 2013 r. w sprawie terminu zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz jego porządku” zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 w dniu 21 października 2013 roku o godzinie 15.00.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Zarządu:

 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 07 marca 2013 roku,
 5. Przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia i stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
 6. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – Uchwała Nr W/II/06/13 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
  a) zmiany w realizacji budżetu dla każdego roku realizacji LSR
  b) zmiany w harmonogramie naboru wniosków
 7. Zmiana członka Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr W/II/07/13 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany członka Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski,
 9. Zamknięcie posiedzenia.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 21 października 2013 roku na godzinę 16.00 w tym samym miejscu.