Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W dniu 18 lutego 2010 roku odbyło się w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Na zebraniu zostało przyjęte sprawozdanie finansowe oraz z działalności Zarządu za 2009 rok

W dniu 18 lutego 2010 roku odbyło się w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Na zebraniu zostało przyjęte sprawozdanie finansowe oraz z działalności Zarządu za 2009 rok, udzielone absolutorium Zarządowi oraz uchwalony budżet na rok 2010. Przyjęty został również jednolity tekst Statutu stowarzyszenia. Omówione zostały bieżące sprawy Stowarzyszenia, głównie dotyczące nowych naborów w ramach wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju”.