Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej, 13 grudnia 2012 roku (czwartek)

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr Z/V/08/12 z dnia 11 października 2012 roku zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się w dniu 13 grudnia (czwartek) o godzinie 15.30. w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 3. Wybór przewodniczącego Zebrania.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 18 lipca 2012

 5. Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia za lata 2008 -2012 – Przewodniczący Rady

 6. Wybór członków Rady Stowarzyszenia
  a) Przyjęcie Uchwały nr W/III/08/12 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej w sprawie powołania składu Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

 7. Przedstawienie sytuacji ekonomicznej Stowarzyszenia – Księgowa Stowarzyszenia

 8. Wolne wnioski

 9. Zamknięcie Zebrania.

W przypadku braku qworum w pierwszym terminie, zgodnie § 15 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin Zebrania na godzinę 16.30.

Przypominamy o obowiązku, zgodnie z § 11 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia, opłacenia składek członkowskich oraz o czynnym braniu udziału w Zebraniach Członków Stowarzyszenia.