Warsztaty dla pracowników wzmacniające kompetencje i współpracę podmiotów z obszaru LGD N.A.R.E.W. – Pałac w Strabli, ul. Pałacowa 3, Wyszki – 24 marca 2015

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza pracowników instytucji kultury, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej, pracowników administracji publicznej oraz pracowników firm i przedsiębiorstw z terenu gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na warsztat wzmacniający kompetencje i współpracę tych podmiotów i instytucji pn. „RAZEM WIĘCEJ”.

 

Warsztaty odbędą się we wtorek, 24 marca 2015 roku w pałacu Fundacji Strada Bella w Strabli, ul. Pałacowa 3 (gm. Wyszki) według następującego programu:

 

10.00 – 10.45

Organizacje i ich miejsce w systemie – jako elementy systemu cybernetycznego

10.45- 11.30

Prawa systemowe, zasady i mechanizmy działania praw systemu i ich wpływ na współpracę: przynależności, hierarchii.

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 12.30

Systemowa zasada równowagi w dawaniu i braniu, konsekwencje naruszenia równowagi: na czym polega wyrównanie, rola wyrównania w procesie współpracy różnych podmiotów, wpływ braku wyrównania na efekty współpracy.

12.30 – 13.15

Cele systemowe a cele jednostkowe: cel organizacji a cel wspólny – zasady realizacji celów – praktyczne podejście zgodne z teorią gier.

13.15 – 13.45

Przerwa obiadowa

13.45 – 14.30

Rola lidera w systemie i wpływ na współdziałanie poszczególnych elementów systemu

14.30 – 15.15

Wpływ systemu na motywację i kreatywność poszczególnych elementów systemu.

15.15 – 16.45

Warsztat metodą coachingu zespołowego: wykorzystanie metody Walta Disneya do wypracowania najlepszych pomysłów na współpracę.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

Zgłoszenia telefoniczne 85 650 51 04 lub mailowe na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl do 20 marca 2015 roku do godziny 15.00.