Warsztaty dla pracowników wzmacniające kompetencje i współpracę podmiotów z obszaru LGD N.A.R.E.W., Strabla