Warsztaty Kulinarne

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ma przyjemność zaprosić mieszkańców obszaru LGD na warsztaty kulinarne które odbędą się w dniu 31 marca 2023 r. w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej.

Warsztaty będą dotyczyć produkcji soków i olejów oraz ich wykorzystania w celach poprawy zdrowia i urody.

Koszty udziału w warsztatach pokrywa Stowarzyszenie N.A.R.E.W.. Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy pt. „Smaki Regionów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ilość miejsc ograniczona (15 osób). Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego. Formularz można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl w terminie do 28.03.2023

O zakwalifikowaniu się osób do udziału w warsztatach decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego.

O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach poinformujemy telefonicznie.