WARSZTATY KULINARNE

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ma przyjemność zaprosić mieszkańców obszaru LGD na warsztaty kulinarne które odbędą się w dniach 15-16 listopada 2021 w Sokółce.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli LGD, lokalnych liderów, lokalnych przetwórców spożywczych oraz osób działających w branżach turystycznych i gastronomicznych.

Koszty wyżywienia oraz udziału w warsztatach pokrywa Stowarzyszenie N.A.R.E.W.. Zadanie realizowane jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach projektu pt. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ilość miejsc ograniczona (10 osób). Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego. Formularz można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl w terminie do 10.11.2021

O zakwalifikowaniu się osób do udziału w warsztatach decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdą Państwo w załącznikach lub pod numerem tel. 85 650 51 04.