Warsztaty pt. „Łączymy tradycję i nowoczesność” – Biblioteka Publiczna w Poświętnem 29.03.2012