Warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów – Gminny Ośrodek Kultury w Surażu, 11.12.2012