Wizyta studyjna łotewskiej delegacji na terenie LGD N.A.R.E.W. – 23 września 2014 rok

W dniach 22-24.09.2014 r. miała miejsce wizyta łotewskiej delegacji w województwie podlaskim. Organizatorem wizyty ze strony łotewskiej było Łotewskie Centrum Doradztwa Rolniczego i Szkoleń z siedzibą w Ozolnieki.

Instytucją przyjmującą był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W skład łotewskiej delegacji wchodzili: doradcy, samorządowcy, członkowie LGD oraz rolnicy. Goście mieli okazję poznać interesujące miejsca naszego województwa i dobre praktyki w nich stosowane w zakresie turystyki wiejskiej i technologii rolniczych. Wśród ciekawych wykładów i spotkań, jakie Łotysze mieli okazję zrealizować, był między innymi wykład Pani Moniki Dzielnik w temacie działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W., który odbył się  w dniu 23 września 2014 roku w Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie (gmina Sokoły). Spotkanie to było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z Polski i Łotwy, określenia zasad funkcjonowania obu tych grup w programie Leader oraz przede wszystkim zdobycia informacji o przyszłym okresie programowania na lata 2014 – 2020.