Wizyta studyjna na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

W dniach 5-6 grudnia br. organizowaliśmy wizytę studyjną na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” pn. „Partnerska współpraca w tworzeniu, promocji i dystrybucji produktów rolno – spożywczych, przykłady innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju turystyki”. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, producenci rolni oraz rolnicy zainteresowani utworzeniem oraz w współpracą z inkubatorem przetwórstwa lokalnego planowanego do utworzenia na obszarze działania LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. . Wizyta przyczyniła się do poznania dobrych praktyk w zakresie partnerskiej współpracy w tworzeniu, promocji i dystrybucji produktów rolno-spożywczych, a także do zapoznania się z rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi, budowlano-technologicznymi, oraz zasadami funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Uczestnicy odwiedzili m.in. Firmę Solana zajmującą się produkcją kiszki ziemniaczanej i pierogów, kompleks turystyczny prowadzony przez Gminę Siemiatycze, Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka, które w ramach swojej działalności zajmuje się produkcją soków, oraz prowadzeniem inkubatora przetwórstwa lokalnego. Odwiedziliśmy też: Dwór w Zabużu, Oberża, Impresja i Dworek Zaścianek gdzie odbyła się prelekcja na temat małej przetwórni spożywczej. Byliśmy też w firmie „Dażynka” Nadbużańskie Smaki zajmującej się wyrobem wędlin i serów, oraz w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Korycinach gdzie również został utworzony inkubator przetwórstwa lokalnego.

W ocenie uczestników, cel wizyty został zrealizowany a wyjazd stał się inspiracją do dalszych działań na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności.

Dziękujemy zaprzyjaźnionemu Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” oraz wszystkim uczestnikom.