Wizyta studyjna na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
zaprasza w dniach 5 – 6 grudnia 2019 r.
na Wizytę studyjną na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
pn. Partnerska współpraca w tworzeniu, promocji i dystrybucji produktów rolno-spożywczych, przykłady innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju turystyki”.

Wyjazd skierowany jest do osób/przedsiębiorców zainteresowanych utworzeniem lub współpracą z Inkubatorem przetwórstwa lokalnego. Wizyta ma na celu poznanie zastosowanych w praktyce rozwiązań organizacyjno-prawnych, budowlano-technologicznych w zakresie zasad funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalnego oraz zapoznanie się z profilem produkcyjnym inkubatorów działających na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, które powstały w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Udział w wizycie jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesłać skanem na adres e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl lub złożyć osobiście najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 roku do godz. 12.00.

Zakwalifikuje się łącznie 18 osób

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy, oraz program wizyty w załączeniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, email: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl, tel./fax 85 650 51 04.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020