Wizyta studyjna na obszarze Litwy zrealizowana w ramach projektu współpracy „Lokalne i Tradycyjne Receptury”

W ramach realizacji projektu współpracy pn. „Lokalne i Tradycyjne Receptury, w dniach 12 – 14 października przedstawiciele LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi uczestniczyli w wizycie studyjnej na obszarze Litwy.

Wizytę rozpoczęliśmy w Aukstadvario od spotkania z przedstawicielami naszego Litewskiego partnera Lokalnej Grupy Działania TRAKU VVG. Przedstawiciele i członkowie regionu Traku VVG zaprezentowali dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze Aukštadvaris oraz lokalne atrakcje. W kawiarni „Navos smukl št” odbyła się degustacja tradycyjnych potraw regionu: kakorów i ciasta „Penkialapis”.

W dalszej części wizyty odwiedziliśmy projekt lokalny dotyczący instalacji ekstremalnego toru zjazdu w parku linowym, Centrum Tradycyjnego Rękodzieła Regionu Trok oraz Pałac i Park Tyszkiewiczów w Trokach.

Po dniu pełnym dobrych praktyk i dzielenia się doświadczeniami, odbyliśmy warsztaty z tworzenia oryginalnych Litewskich Kibinów oraz zjedliśmy kolację w restauracji specjalizującej się w kuchni karaimskiej. Podczas spotkania omówiono najlepsze praktyki stosowane przez obie strony, w planowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na najbliższy okres uwzględniono możliwości przygotowania wspólnych międzynarodowych projektów.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w siedzibie oddalonego o 70 km od Wilna litewskiego LGD o nazwie MOLETU VVG. Podczas spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością wizytowanego LGDu. Przedstawiciele lokalnego samorządu oraz Lokalnej Grupy Działania z Regionu Malaty przybliżyli nam założenia swojej strategii rozwoju lokalnego, priorytety, strukturę zarządzania oraz przedstawili przykłady realizowanych na swoim obszarze projektów.

Po spotkaniu odwiedziliśmy Muzeum Etnokosmologii, oraz  udaliśmy się do Fabryki Czekolady w Alancie, gdzie zapoznaliśmy się z podstawami produkcji czekolady oraz z realiami tworzenia biznesu na Litwie w oparciu o środki z LGD. Na zakończenie odwiedziliśmy projekt Związku Rolników Dzielnicowych w Molecie „Dostawa Lokalnych Produktów Tradycyjnych, Adopcja Nowych Technologii”, podczas którego zapoznaliśmy się z procesem liofilizacji oraz degustowaliśmy różnego rodzaju liofilizowane warzywa i owoce.

Ostatniego dnia gościliśmy w Starostwie Powiatowym w Trokach, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami starostwa i członkami Zarządu Publicznego Regionu Trok. W trakcie spotkania, przewodnicząca lokalnej grupy działania regionu Trok przedstawiła strategię rozwoju lokalnego na lata 2014-2020, priorytety, strukturę zarządzania, oraz przykłady dobrych praktyk i realizowanych projektów.

Następnie udaliśmy się do Centrum Pracy Niepełnosprawnych w Trokach gdzie mogliśmy zaobserwować dobre praktyki w tematyce włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, a także  uczestniczyliśmy w warsztatach z wyrabiania świec z wosku pszczelego. Po spotkaniu mieliśmy przyjemność degustować lokalne sery i miody.

Kolejnym punktem wizyty było Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Usług Rekreacyjnych w Trokach, gdzie zorganizowano dla nas prezent – rejs łodzią pasażerską. Podczas rejsu degustowaliśmy lokalne specjały karaimskie oraz dowiedzieliśmy się więcej o lokalnym projekcie pt. „Tajemnice Trockich Jezior”.

Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy było Bijūnai, gdzie dyrektor Centrum Wielofunkcyjnego wraz z członkami społeczności spotkali się z nami, zapoznali nas z daniami i tradycjami kultywowanymi w regionie. Podczas spotkania zaprezentowano litewski chleb wypiekany lokalnie oraz omówiono możliwości przyszłej współpracy. Tym akcentem zakończyliśmy wizytę studyjną na obszarze Litwy.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach PROW 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.