Wizyta studyjna pn. ”Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader na terenie LGD Tygiel Doliny Bugu” – 08 i 09 maja 2015 roku

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia na wizytę studyjną pn. „Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader na terenie LGD Tygiel Doliny Bugu”, która odbędzie się w dniach 08 – 09 maja 2015 roku (piątek – sobota) na terenie działania zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”.

Wizyta ma celu zwiększenia aktywności mieszkańców naszej Lokalnej Grupy Działania, przybliżenia im możliwości wykorzystania potencjału obszarów wiejskich oraz wymianę doświadczeń i zwiększenie wiedzy nt. Ledera poprzez poznanie dobrych praktyk i działań zrealizowanych w okresie 2007-2013 na terenie innej Lokalnej Grupy Działania.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia na podstawie karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać: na faks 85 650 51 04 lub na adres mailowy /biuro@stowarzyszenienarew.org.pl/ lub też złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej do 06 maja 2015 roku do godziny 15.00

Do pobrania:

Ze względu na to, iż część spotkań odbywać się będzie w terenie, prosimy o dostosowanie ubioru do warunków pogodowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!