Wizyta studyjna pn. „Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader na terenie Stowarzyszenie LGD Tygiel Doliny Bugu” – 08 – 09 maja 2015 roku

W dniach 08 i 09 maja 2015 roku (piątek – sobota) przy przepięknej, słonecznej pogodzie 19 osób reprezentujących wszystkie trzy sektory wchodzące w skład partnerstwa N.A.R.E.W. wraz z pracownikiem Biura odbyło wizytę studyjną na terenie działania zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” pn. „Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader na terenie Stowarzyszenia LGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Spotkanie rozpoczęliśmy w Biurze Stowarzyszenia LGD „Tygiel Doliny Bugu”, gdzie w zastępstwie Prezes LGD A. Wojtkowskiej, Pani Monika Uszyńska zaprezentowała nam przykłady dobrych praktyk i zakresy projektów zrealizowanych przez Biuro LGD Tygiel Doliny Bugu w ramach PROW na lata 2007-2013. Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem działań dokonanych przez to Biuro.

 

Kolejnym etapem była wizyta w Pasiece Nadbużańskiej w miejscowości Skrzeszew, gdzie odbyło się spotkanie z właścicielami: Państwem Piotrem i Anną Kunickimi. Zrealizowali oni projekt dotyczący działalności swojego gospodarstwa z działania „Małe projekty”, a dokładnie budowy wiaty przy swojej pasiece przeznaczonej na cele edukacyjne. Wielu z nas po raz pierwszy zobaczyło pszczoły z tak bliska, a niektórzy zarazili się miłością do tych wspaniałych owadów.

 

Bardzo interesujące okazało się spotkanie z Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie – Panem Rafałem Siwkiem, który zapoznał nas z projektami realizowanymi z działania „Małe Projekty” i Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013, tj. projektem pt. „Na wsi jest wesoło” polegającym na zakupie zabawek do animacji, projektem pt. „Drogit – historyczna postać Drohiczyna” polegającym na opracowaniu questów o tych terenach, organizacją imprezy „Dni Bugu” czy też rewitalizacją budynku MGOK. Odbyliśmy też krótką wycieczkę do muzeum kajaków oraz motocykli, którą również zarządza ten ośrodek.

 

Kolejnym etapem było spotkanie w Firmie „Dażynka – Nadbużańskie smaki” Pani Grażyny Putkowskiej z Rotek, która realizowała projekt z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach PROW 2007-2013. Oprócz degustacji wspaniałych tradycyjnych serów i wędlin robionych z naturalnych surowców, bez konserwantów, tradycyjnym sposobem i według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie, zapoznaliśmy się z gospodarstwem rolnym P. Grażyny prowadzonym przez nią i członkami jej rodziny.

 

Ostatnim etapem piątkowego dnia było spotkanie z właścicielem firmy „Ziołowy Zakątek” w Korycinach – Panem Mirosławem Angielczykiem. Właściciel oprowadził nas po Firmie „Dary Natury” produkującej ekologiczne herbatki, zaprezentował Centrum Edukacji Przyrodniczej dofinansowanej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” LEADER, PROW 2007-2013. Zwiedziliśmy także Podlaską środowiskową kolekcję roślin leczniczych i aromatycznych oraz Ogród Botaniczny dofinansowane w ramach działania „Małe projekty”, LEADER, PROW 2007-2013. Na koniec dnia odbyły się warsztaty mieszania ziół.

 

W kolejny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Parku Linowym w Wólce Nadbużańskiej, który zarządzany jest przez Gminę i uzyskał dofinansowanie w ramach „Małych projektów” na budowę wraz z wyposażeniem dwóch domków letniskowych (ciekawość wzbudziły sienniki, na których mogą spać turyści), budowę tras w parku linowym oraz siłowni zewnętrznej. Chętni i najbardziej odważni – a była ich większość – skorzystała z okazji wspinaczki pomiędzy sosnami.

 

Kolejnym etapem była wizyta w Gospodarstwie Sadowniczym „Alina Paluch i córka” w Klimczyce Koloniach, gdzie obejrzeliśmy tłocznię soków oraz przetwórnię owoców. Wszystkim smakowały wspaniałe soki z jabłek z dodatkiem tak nietypowych połączeń jak seler, burak czy pietruszka.

 

Ostatnim etapem sobotniego dnia była wizyta w Kole Gospodyń Wiejskich w Starej Kornicy. Przywitał nas Wójt Gminy, Pan Kazimierz Hawryluk oraz Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Elwira Hulińska (również prezes KGW). Dokonali oni prezentacja świetlicy wiejskiej, altany z grillem oraz placu zabaw jako przykłady projektów realizowanych z Leadera. Obiekty te są wykorzystywane przez mieszkańców tej miejscowości (w świetlicy urządzona jest siłownia dla młodzieży, sala wynajmowana jest na przyjęcia i wesela, jak również organizują „Dzień Dziecka”, „Dzień Kobiet”, Sylwestra i inne imprezy). Wszyscy starają się dbać o to wspólne dobro. Na zakończenie ugoszczeni zostaliśmy obiadem regionalnym przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Wyjazd miał na celu zwiększenia aktywności mieszkańców naszej Lokalnej Grupy Działania, przybliżenia im możliwości wykorzystania potencjału obszarów wiejskich oraz wymianę doświadczeń. Na podstawie przeprowadzonej ankiety 100 % uczestników zwiększyło wiedzę nt. Ledera poprzez poznanie dobrych praktyk i działań zrealizowanych w okresie 2007-2013 oraz określiło, iż doświadczenia pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania są bardzo dużą inspiracją do podejmowania nowych działań już na swoim terenie.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Biura Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu za pomoc w organizacji wizyty, możliwości poznania ciekawych ludzi z pomysłami oraz posmakowania lokalnych przysmaków Zapraszamy teraz do LGD N.A.R.E.W. !!!