Wniosek o funkcjonowanie LGD

Z niecierpliwością oczekujemy na zakończenie procedury oceny wniosku z dnia 29 stycznia 2009 roku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD).

 

Z niecierpliwością oczekujemy na zakończenie procedury oceny wniosku z dnia 29 stycznia 2009 roku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD). Wnioskowaliśmy o uruchomienie transzy w wysokości 150 500,00 zł. Choć wniosek złożony został już w styczniu, dodatkowych wyjaśnień odnośnie planowanych wydatków Urząd Marszałkowski zażądał dopiero w sierpniu br.. Jak długo potrwa procedura końcowej oceny wniosków i podpisania umowy – tego nie wiemy. Niecierpliwie oczekujemy na podpisania umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Samorządem Województwa.

 

LEADER RUSZY PEŁNA PARĄ PO OTRZYMANIU DECYZJI O AKCEPTACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA I ZACIĄGNIĘCIU KREDYTU NA PREFINANSOWANIE WYDATKÓW.

MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE NASTĄPI TO WKRÓTCE!