Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR”. Zawiera on przede wszystkim prezentację głównych celów i przesłanek leżących u podstaw jego opracowania, opis działań komunikacyjnych i grup docelowych oraz środków przekazu, w tym działań podejmowanych w przypadku problemów z realizacją LSR czy niskim poparciu społecznym dla działań realizowanych przez LGD oraz inne wymagane elementy.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem dostępnym zainteresowanym do wglądu w Biurze Stowarzyszenia. Biuro jest otwarte  do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju w dniach: wtorek, środa, czwartek w godzinach 08.30 – 12.30.  Zapraszamy do wnoszenia uwag i/lub rekomendowania dodatkowych rozwiązań do dnia 26 listopada. Zostaną one, po analizie, wniesione do treści dokumentu.

Dodatkowo prosimy o uzupełnienie ankiety dt. „Planu komunikacji” dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. klikając w link:
http://www.interankiety.pl/interankieta/530bc86cdc985cac29357fe2b2bdc6ec