Wybór oferty dot. przygotowania, oznakowania i wykonania materiałów reklamowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania, oznakowania i wykonania materiałów reklamowych wpłynęło do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 14 ofert.

 

Po analizie zgodności ze złożonym zapytaniem oraz ceny Stowarzyszenie jako wykonawcę materiałów reklamowych wybrało firmę: PLUMI Artykuły Reklamowe z Kielc z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie ofert.