Wybór oferty dotyczącej wykonania kubków promocyjnych

 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania kubków promocyjnych do dnia 05 grudnia do godziny 12.00. wpłynęły 4 (słownie: cztery) oferty (przedstawione poniżej według daty wpływu):

Numer oferenta

Data i godzina wpływu oferty

Nazwa Firmy

100 szt.

200 szt.

opakowania

1

03.12.14 13:59

Pracownia Kreatywna Sp. z o.o. z Białegostoku

1 832,70

2 767,50

147,60

2

04.12.14 19:18

Plumi artykuły reklamowe z Kielc

1 980,30

3 071,31

105,78

3

05.12.14 09:33

AUH ELWIRA z Warszawy

1 617,45

2 570,07

36,90

4

05.12.14 10:13

Ośrodek Reklamy Podlasie

nie spełnia warunków z zapytania ofertowego

Po analizie cenowej jako wykonawcę wybrano Oferenta nr 3, z którym zostanie podpisana Umowa na wykonanie zamówienia dla 200 sztuk kubków promocyjnych.

Dziękujemy pozostałym oferentom za zainteresowanie i złożenie ofert.