• Bez kategorii

Wybór oferty dotyczący utworzenia dwóch questów metodą ekspercką

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia dwóch questów metodą ekspercką wpłynęły do dnia 21 października 2014 roku do godziny 15.00., dwie (słownie: 2) oferty

 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia dwóch questów metodą ekspercką wpłynęły do dnia 21 października 2014 roku do godziny 15.00., dwie (słownie: 2) oferty (przedstawione poniżej według daty wpływu):

  • LOKTUR Karolina Likhtarovich – cena brutto 4100,00 zł (20.10.14., godz. 10.37.)
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku – cena brutto 4200,00 zł. (21.10.14., godz. 14.49)

Po analizie cenowej jako wykonawcę wybrano Oferenta nr 1, z którym zostanie podpisana Umowa o dzieło na wykonanie całości zamówienia.

Dziękujemy drugiemu oferentowi za zainteresowanie i złożenie oferty.