Wybór oferty na przygotowanie i wydruk folderu

W odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące przygotowania i wydruku folderu wpłynęło 13 ofert.

Po analizie cenowej oraz dotychczasowych publikacji wykonanych przez Oferentów Stowarzyszenie N.A.R.E.W. jako wykonawcę wybrało Agencję Reklamowo – Wydawniczą „UNIGRAF” z Bydgoszczy, z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

 

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie ofert.