Wybór oferty na przygotowanie i wydruk kalendarza na 2014 rok

W odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące przygotowania i wydruku kalendarza trójdzielnego na 2014 rok wpłynęło do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 8 ofert.

 

Po analizie zgodności ze złożonym zapytaniem, ceny oraz dotychczasowych publikacji kalendarzy wykonanych przez Oferentów Stowarzyszenie jako wykonawcę wybrało firmę: Awi-Graf Iwona Kopytowska ze Szczecina, z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

 

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie ofert.