WYJAŚNIENIE do Załącznika nr 5 Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. do ogłoszonego naboru nr 9/2017

WYJAŚNIENIE do Załącznika nr 5 Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. do ogłoszonego naboru nr 9/2017.

Niniejszym wyjaśniamy iż:
Nazwa kryterium: „Realizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości w placówkach przedszkolnych”

Opis kryterium: „Preferuje się operacje zakładające realizację działań skierowanych do dzieci z niepełnosprawnościami”

Powinno brzmieć:

Opis kryterium:
„Preferuje się operacje zakładające realizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości w placówkach przedszkolnych”

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:
Załącznik nr 5 – Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.– aktualna wersja z dnia 19-09-2017r.