Wyjazd studyjny do Holandii w ramach operacji własnej pn. „ZIELONA ENERGIA na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku, odbył się wyjazd studyjny zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach realizacji operacji własnej pn. „ZIELONA ENERGIA na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”. Wyjazd studyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem wyjazdu było zaprezentowanie możliwości i technik wytwarzania i zastosowania zielonego wodoru na przykładzie działań lidera w tej dziedzinie. W ramach wyjazdu uczestnicy odwiedzili przedsiębiorstwa zajmujące się technologiami wodorowymi w Groeningen i Leeuwarden.  Uczestnicy spotkali się z przedstawicielami holenderskiego biznesu oraz środowiska naukowego  w tematyce modernizacji, wprowadzania innowacyjnych  rozwiązań w zakresie redukcji kosztów jak również ochrony środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w tym zielonego wodoru.