Wyjazd studyjny – Dobre praktyki kulinarne w zakresie produktów regionalnych – wytwarzanie, marketing, sprzedaż bezpośrednia na Łotwie z uwzględnieniem rezultatów projektu FOODART – Łotwa, 03 – 05 września 2013

Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizują w dniach 03-05 września 2013 roku wyjazd studyjny na Łotwę na temat „Wyjazd studyjny – Dobre praktyki kulinarne w zakresie produktów regionalnych – wytwarzanie, marketing, sprzedaż bezpośrednia na Łotwie z uwzględnieniem rezultatów projektu FOODART”.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej i przesłać jego oryginał w wersji papierowej lub dostarczyć osobiście w terminie do 20.08.2013 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)

na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

18 – 210 Szepietowo

z dopiskiem „Wyjazd na Łotwę”.

Grupa będzie podróżować autokarem, organizator zapewnia wyżywienie, noclegi oraz ubezpieczenie. Uczestnikami wyjazdu mogą być partnerzy KSOW zainteresowani problematyką kulinarnego produktu regionalnego. Ostateczny skład uczestników zostanie ustalony przez powołaną do tego celu komisję, która weźmie pod uwagę następujące elementy:

  • dotychczasowe zaangażowanie partnera w działania KSOW,
  • możliwość rozpropagowania zdobytej wiedzy,
  • perspektywy wykorzystania zdobytych doświadczeń w praktyce.

 

 

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, sekcja ds. przedsiębiorczości tel. 86 275 89 29 kontakt: Tomasz Śnieciński, mail: tsniecinski@odr-szepietowo.pl

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

regulamin