Wyjazd studyjny kadr biorących udział we wdrażaniu LSR oraz pracowników biura Kłodzko – Czechy 17 – 21.04.2013

W dniach 17-21 kwietnia 2013 Członkowie Zarządu, Rady a także pracownik biura wzięli udział w wyjeździe studyjnym dot. sposobu funkcjonowania LGD, realizowanych projektów, produktów lokalnych oraz rozwiązań z dziedziny turystyki stosowanych na południu Polski oraz w Czechach. Dodatkowo nastąpiła wymiana doświadczeń związanych z kolejnym okresem programowania.

Podczas wyjazdu uczestnicy odbyli kilka interesujących spotkań. 18 kwietnia odwiedzono LGD „Kwiat Lnu” gdzie w Domu Kultury w Lubawce spotkano się m.in.: z Bożeną Pełdiak – prezesem Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu. Dyskutowano na temat działań statutowych, stanu realizacji strategii, ciekawych projektów oraz pozyskiwania środków z UE, właściwej realizacji projektów, promocji regionu i produktów lokalnych. Następnie odbyło się spotkanie z Arkadiuszem Wiercińskim – dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, który przybliżył sposób wykorzystania funduszy unijnych przez jednostki kultury, przy szczególnym uwzględnieniu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Po spotkaniu uczestnicy udali się na obiad do restauracji „Gruba Łycha”, będącej dobrym przykładem wykorzystania środków pochodzących z UE. Następnie udano się do Chełmska Śląskiego by zwiedzić zabytkowe Domki Tkaczy Śląskich, gdzie wykorzystywane są środku pochodzące z LEADERa , a także wziąć udział w prezentacji dot. lnu.

19 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami MAS Broumovsko, podczas którego wymieniono informacje na temat działalności stowarzyszeń, przygotowań do utworzenia geoparku i zarządzania turystyką w Broumov – dodatkowo przedstawiono przykłady produktów lokalnych. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali również na temat zakresów projektów jakie zostały zrealizowane przy dofinansowaniu z LEADERa oraz różnic w rodzajach operacji jakie mogą być współfinansowane (zwłaszcza jeśli chodzi o projekty inwestycyjne – w Czechach możliwe jest dofinansowywanie budowy dróg – co stanowiło zaskoczenie dla uczestników). Dyskutowano również o kolejnym okresie programowania.

20 kwietnia w Pradze spotkano się z przedstawicielką MAS Cesky Zapad. Podczas tego spotkania również omawiano realizowane projekty, dobre praktyki, promocję regionu oraz produkty lokalne. Skupiono się na specyfice tego regionu Czech, jego problemach oraz stosowanych rozwiązaniach. Uczestnikom przybliżono założenia strategii „Sudety – miejsce spotkań” realizowanej w ramach okresu finansowania 2007-2013. Po spotkaniu udano się na spacer po Pradze oraz regionalny obiad.

Efektem wyjazdu było przybliżenie uczestnikom stanu realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju na południu kraju – dobrych praktyk stosowanych przez LGD ale również problemów z jakimi się spotykają poszczególne grupy. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką LEADERa w Czechach – zwrócono uwagę na zakres realizowanych projektów i podobieństwo potrzeb mieszkańców wsi.