Wyjazd studyjny w ramach projektu współpracy „Smaki Regionów”

Zapraszamy mieszkańców obszaru Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w wyjeździe studyjnym na obszar Dolnego Śląska w dniach 12-15 kwietnia 2023 roku. Wyjazd studyjny zorganizowany jest przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Smaki Regionów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Formularz służy do zgłoszenia jednej osoby. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w operacji) biuro@stowarzyszenienarew.org.pl w terminie do 4 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

Z uwagi na fakt ograniczonej liczby uczestników zadania, o możliwości udziału będzie decydowała data wpływu formularza zgłoszeniowego do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.