Wyjazd szkoleniowy dot. wsi tematycznych woj. zachodnio-pomorskiego w dn. 19-21 września 2014

W dniach 19-21 września 2014 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zorganizowało wyjazd szkoleniowy do Wsi tematycznych woj. zachodnio-pomorskiego. Podczas trzech dni wyjazdu dwudziestu uczestników szkolenia miało okazję poznać sposób funkcjonowania czterech wsi tematycznych: Wioski ziół i kwiatów w Mikorowie, Wioski „W labiryntach” w Paprotach, Wioski Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim oraz Wioski Fantazji w Karwnie.

W Wiosce Ziół i Kwiatów – uczestnicy wzięli udział w prelekcji na temat początków zakładania wsi, sposobu jej finansowania oraz przede wszystkim dotychczasowej działalności. Następnie grupa wzięła udział w przykładowym programie zajęć dla odwiedzających wieś tematyczną: odbył się pokaz oraz nauka tańca dawnego, uczestnicy wzięli udział w warsztatach aromaterapii, w wykładzie na temat ziół i ich działania oraz mieli okazję stworzyć własne perfumy.

W wiosce „W labiryntach” uczestnicy dowiedzieli się jak organizowano wieś, skąd pozyskano niezbędne fundusze, jakie usługi świadczy wieś tematyczna oraz jakimi produktami dysponuje. Po prelekcji wzięto udział m.in. w grze terenowej „O czym szumią wierzby” – polegającej na kolekcjonowaniu znaków, mających kolor nieba – które spotkamy na leśnej ścieżce, prowadzącej do tajemniczych paprockich labiryntów, po to, by odszyfrować równie tajemniczą mądrość zaklętego w drzewo mężczyzny opowiadającego bajki, zwanego Bajem; uczestnicy zdobywali także labiryntową wieżę oraz przeszukiwali labirynt w poszukiwaniu paprockich zwierzaków.

Kolejnym odwiedzonym miejscem była Wioska Hobbitów, gdzie powitali uczestników członkowie Stowarzyszenia prowadzącego tę wieś tematyczną. Podczas pobytu wzięto udział w terenowej grze fabularnej: “Hobbit, czyli tam i z powrotem” – wyruszono na wyprawę napotykając na swojej drodze tajemnicze postacie z twórczości Tolkiena. Dodatkowo odwiedzono Kuźnię Krasnoludów, Palantir czyli poznano Świata Śródziemia oraz wzięto udział w Hobbickich grach i zabawach. Podczas całej wizyty przekazywano uczestnikom informacje na temat funkcjonowania Wsi, sposobu finansowania oraz genezy wykorzystanych pomysłów.

Ostatniego dnia wyjazdu szkoleniowego uczestnicy zawitali w „Wiosce Fantazji” gdzie zostali powitani przez właścicieli gospodarstwa oraz współpracujących z nimi animatorów. Wzięto udział w prezentacji na temat historii wsi, podstaw jej działania a także początkowych problemów. Uczestnicy wzięli udział w grze terenowej oraz w grach i animacjach na świeżym powietrzu. W gospodarstwie odbył się także wykład Pana dr Wacława Idziaka na temat zakładania wsi tematycznych.

Celem szkolenia było przybliżenie mieszkańcom możliwości rozwoju danej miejscowości, potencjału obszarów wiejskich a także sposobu jego wykorzystania poprzez zakładanie wsi tematycznych. Szkolenie pozwoliło na zapoznanie się z przykładami działań społeczności wiejskiej, z płynącymi z nich korzyściami mieszkańców – zarówno ekonomicznymi jak i społecznymi. Po szkoleniu uczestnicy wypełnili ankietę monitorującą, której wyniki potwierdziły przydatność wyjazdu szkoleniowego.