Wyjazd szkoleniowy dot. wsi tematycznych woj. zachodnio-pomorskiego w dn. 19-21 września 2014