Wyjazd szkoleniowy – Tworzenie wsi tematycznych na przykładzie wsi z województwa kujawsko – pomorskiego – 12 – 15 września 2013

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców terenu gmin należących do LGD zainteresowanych tematem tworzenia wsi tematycznych w swoich miejscowościach do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 12 -15 września 2013 roku (czwartek – niedziela) na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Celem szkolenia jest przybliżenie mieszkańcom możliwości rozwoju danej miejscowości oraz potencjału obszarów wiejskich a także sposobu jego wykorzystania poprzez zakładanie wsi tematycznych. Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z przykładami nowatorskiej i dobrej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminy, zdobyte zostaną informacje na temat powstawania wsi tematycznych oraz o płynących z nich korzyściach dla mieszkańców, sposobów zdobywania funduszy przez organizacje funkcjonujące w danej miejscowości.

W załączeniu szczegółowy program szkolenia oraz karta zgłoszeniowa. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zgłoszeniu decyduje przynależność do organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich itp.) oraz data wpływu poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej do siedziby Biura (osobiście lub na maila). Na zgłoszenia oczekujemy do 30 sierpnia 2013 do godziny 15.00. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione osobiście.