Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika ds. kadrowo-księgowych Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika ds. kadrowo-księgowych Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Urszula Jasińska zamieszkała w Łapach.

Uzasadnienie wyboru:

Na ogłoszony nabór wpłynęła jedna oferta, spełniająca wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu. Pani Urszula Jasińska wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami na stanowisko pracownika ds. kadrowo-księgowych.

Andrzej Jurczak
Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W