Wyniki naboru 8/2019- Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 8/2019 nie wpłynął żaden wniosek.