Wyniki naboru nr 1/2021 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 1/2021, tj.:

1.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
2.Lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W