• Bez kategorii

Wyniki naboru nr 2/2019 – Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie LGD N.A.R.E.W.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 2/2019 nie wpłynął żaden wniosek.