WYNIKI NABORU NR 9/2019 ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE LGD N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 9/2019, tj.:

  1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
  2. Lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W.