XI FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ „DAWNE PIEŚNI-MŁODE GŁOSY” -WANIEWO 2017

(…) A jednak zatrata tej pieśni i muzyki byłaby przecież prostą dla nas hańbą(…)
(…)ludzie stojący na szczycie cywilizacji duchowej, tacy jak Mickiewicz, Chopin, Moniuszko, orzeźwiali się tą swojszczyzną, czerpali natchnienie w pieśni i muzyce ludowej.(…)

Zygmunt Gloger

Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni -Młode Głosy” ma na celu przede wszystkim rozbudzenie twórczych zainteresowań młodego pokolenia regionalną tradycją muzyczną Podlasia, Mazowsza i Suwalszczyzny.
Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie”. Wójt Gminy Sokoły oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej serdecznie zapraszają na:
XI Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni -Młode Głosy”- Waniewo 2017.
Koncerty Festiwalu odbędą się 30 lipca (niedziela) w Waniewie, gm. Sokoły.

Zapraszamy!

Zgłoszenia zespołów śpiewaczych ,wokalno- instrumentalnych, kapel, śpiewaków oraz instrumentalistów na przesłuchania należy przesłać do dnia 18 lipca br. na adres:
Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie” ul. Świętojańska 22/1, 15-082 Białystok lub na adres e-mail : slopiewnie@wp.pl

Regulamin oraz Karty zgłoszeń do pobrania ze strony: www.slopiewnie.cba.pl