XL Posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

      W związku z zakończeniem naboru nr 2/2022 wniosków o dofinansowanie oraz oceną wniosku z Operacji Własnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuję na dzień 08 lutego 2022 r. na godzinę 14:00 w Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109 , 18-106 Turośń Kościelna , XL posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
 4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
 5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 6. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 7. Wybór operacji do dofinansowania .
 8. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
 9. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Biznes plik wektorowy utworzone przez rawpixel.com – pl.freepik.com