Zakończenia projektu współpracy pn. „Turystyka aktywna – różne miejsca, równe szanse- TOUR ACTIV” – „Dworek Łosie” w Łosie-Dołęgach 11 – 12.10.2012

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi wraz z LGD „Nasza Suwalszczyzna” oraz LGD „ Stowarzyszenie Brama na Bagna” kończy projekt współpracy pn: „Turystyka aktywna – różne miejsca, równe szanse – TOUR-AKTIV” skierowanego do członków LGD, mieszkańców obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju oraz turystów. Projekt miał na celu poznanie oraz przejęcie i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z aktywna turystyką (również turystyką rzeczną).

W związku z realizacją projektu w dniach 11 – 12 października 2012 r. w „Dworku Łosie” w Łosiach – Dołęgach (gm. Zambrów – teren działania LGD Brama na Bagna) odbyła się konferencja podsumowująca i kończąca projekt współpracy. W konferencji wzięli udział przedstawicie Partnerów projektu. Pani Elżbieta Jaśkiewicz-koordynator projektu- przedstawiła zebranym zrealizowane w projekcie zadania, tj. spływy kajakowe po rzekach: Narwi i Czarnej Hańczy, wyjazd studyjny do Rygi, gdzie zapoznano się z rozwiązaniami turystycznymi stosowanymi na Łotwie, gadżety promocyjne zrealizowane na rzecz projektu oraz foliowaną mapę turystyczną, która przedstawia wszystkie najciekawsze miejsca aktywnej turystyki na obszarach poszczególnych LGD. Uczestnicy konferencji dyskutowali o spójnej akcji promocyjnej istniejących atrakcji turystycznych i turystyki aktywnej na terenach Partnerów projektu przy możliwie największym zaangażowaniu liderów społeczności lokalnych w ten proces, podzielili się swoimi wrażeniami z poszczególnych zadań oraz przede wszystkim nastąpiła wymiana zdobytych doświadczeń i analiza efektów osiągniętych działań.