Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na dwa spotkania online dotyczące działalności strażniczej oraz partycypacji.

Spotkania organizowane są w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”.

Tematy spotkań odpowiadają dwóm tematom o znaczeniu szczególnym w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Spotkania będą stanowiły okazję do wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w tym samym obszarze, a także do rozmów i wymiany wiedzy w gronie aktywistów/aktywistek i ekspertów/ekspertek w danej dziedzinie. Wspólnie będziemy szukać rozwiązań i przykładów skutecznego działania.
Spotkania skierowane są do wszystkich aktywistów i aktywistek, w tym:
– działających w ramach zarejestrowanych organizacji lub nieformalnych grup aktywistycznych z mniejszych miast i miejscowości;
– grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny;
– przedstawicieli i przedstawicielek organizacji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. programu;
– innych osób aktywnych na poziomie lokalnym w obszarze partycypacji lub działań strażniczych.

Spotkania odbędą się online na platformie Zoom w grudniu 2021:
Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych – 8 i 9 grudnia 2021 (środa i czwartek),
Działalność strażnicza – 13 i 14 grudnia 2021 (poniedziałek i wtorek).

Na każde ze spotkań obowiązuje osobna rejestracja (można wziąć udział zarówno w jednym jak i w dwóch spotkaniach w zależności od obszaru działań i zainteresowania danym tematem).

W przypadku pytań dotyczących spotkań tematycznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: katarzyna.krzeminska@fed.org.pl