Zaproszenia na seminarium

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza przedsiębiorców, jak i osoby planujące własną działalność gospodarczą na Seminarium „Możliwości wsparcia przedsiębiorczości przez instytucje i środki zewnętrzne”

 

logotypy

STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI

zaprasza przedsiębiorców, jak i osoby planujące własną działalność gospodarczą na Seminarium

„Możliwości wsparcia przedsiębiorczości przez instytucje i środki zewnętrzne”

Termin i miejsce: 15 marca 2010 r., Dom Kultury w Łapach ul. Nowy Rynek 15, Łapy

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. oraz Urząd Miejski w Łapach

10.00

10.15.

Rejestracja uczestników, poranna kawa.

10.15.

10.20.

Otwarcie spotkania – powitanie uczestników

10.20.

10.35.

Część I – przedstawiciel UM w Łapach Działania związane z promocją i rozwojem przedsiębiorczości realizowane przez Gminę Łapy

10.35.

11.05.

Część II – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego

Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

11.05.

11.45.

Część III – przedstawiciel Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – inicjatywa Leader

11.45

12.00.

Przerwa

12.00.

13.15

Część IV – przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Działania PARP wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Działania PARP wspierające instytucje otoczenia biznesu

13.15


13.45

Dyskusja – pytania i odpowiedzi13.45

Zakończenie spotkania