Zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego

Zgodnie z §3 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ
W ART. 4 PKT 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STOWARZYSZENIU N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI, w załączeniu przedstawiamy zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego.

Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert