Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców gmin do udziału w bepłatnych spotkaniach aktywizująco – szkoleniowych na temat wypełniania wniosków o dofinansowanie z działań

STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI

zaprasza mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki do udziału w

 

BEZPŁATNYCH SPOTKANIACH AKTYWIZUJĄCO – SZKOLENIOWYCH NT. WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z DZIAŁAŃ:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Spotkania odbędą się:

  • 28 kwietnia 2010 (środa) w Surażu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Bielskiej 4, w godz. 9.30. – 14.00.

  • 05 maja 2010 (środa) w Sokołach w budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek Mickiewicza 10, w godz. 09.30. – 14.00.

  • 06 maja 2010 (czwartek) w Choroszczy w budynku świetlicy OSP, ul. Dominikańska 22, w godz. 09.30 – 14.00.

Bliższe informacje dostępne w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. przy ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, tel. 85 650 51 04