Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Zapraszamy na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”, które odbędzie się 31 maja 2010r. o godz. 13.00 w biurze LGD ul. Lipowa 4; 18-106 Turośń Kościelna

Zapraszamy na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”, które odbędzie się 31 maja 2010r. o godz. 13.00 w biurze LGD ul. Lipowa 4; 18-106 Turośń Kościelna

Program posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania – konkursy nr: NAREW/RwKDN/2010/III – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i NAREW/TiRM/2010/IV – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – N.A.R.E.W.

Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”

Paweł Kondracki