Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia wyjazdowego z zakresu produktów lokalnych pogranicza polsko-litewskiego.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza do składania ofert w zakresie organizacji szkolenia wyjazdowego z zakresu produktów lokalnych pogranicza polsko-litewskiego. Celem szkolenia jest zapoznania z dobrymi praktykami w zakresie produktów lokalnych pogranicza polsko-litewskiego.

Zapraszamy do składania ofert według następującego zapytania:

 • wyjazd w miesiącu sierpniu 2014
 • planowana liczba uczestników – 12 osób
 • przejazd autokarem (klimatyzacja)
 • wyżywienie (2 obiady, 1 kolacja, 1 śniadanie, 2 przerwy kawowe)
 • noclegi w pokojach 2 –osobowych w obiekcie typu hotel **/***
 • ubezpieczenie NNW i KL
 • opieka pilota podczas wyjazdu

Proponowany program szkolenia wyjazdowego (minimum):

 • spotkanie z Lokalną Grupą Działania w Polsce
 • spotkanie z Lokalną Grupą Działania na Litwie
 • Spotkania połączone pogadankami lub prelekcjami nt. działań podejmowanych przez LGD w zakresie produktów lokalnych/ich znaczenia w rozwoju obszaru.
 • min. 2 wizyty u producentów wytwarzających produkty lokalne
  Wizyty połączone z pogadankami lub prelekcjami nt. tradycji kulinarnych pogranicza polsko-litewskiego oraz z degustacjami produktów lub pokazami ich wyrobu.
 • wykład nt. tradycji kulinarnych na Litwie

Program może zostać wzbogacony o inne elementy tematycznie związane z wyjazdem.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane ze szkoleniem.
Oferta powinna obejmować cenę netto i brutto za jednego uczestnika.

Oferty nie spełniające proponowanego minimalnego zakresu programu zostaną odrzucone.

Ofertę należy złożyć do dnia 4.08.2014 do godz. 1500, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.